Welkom op CHiCom!

Wat heb jij nodig om kankerpatiënten goed te kunnen ondersteunen?

Minister Vandeurzen wil nagaan wat de noden zijn van eerstelijnszorgverleners in de psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten. Het Cédric Hèle Instituut voert dit onderzoek uit en is benieuwd naar jouw mening.

Vul deze korte enquête in. Dit duurt slechts 10 minuten.

Meer informatie over het onderzoek kun je opvragen bij ellen.daly [at] cedric-heleinstituut.be.

Oproep: Indienen abstract Jaarindex 2017 en CHi-congres 11 december 2017

Werkt u momenteel aan een onderzoeks- en/of evidence-based zorgproject in de psychosociale oncologie of werd dit afgerond in 2017?
Dan nodigen we u graag uit om dit bekend te maken via een abstract.    

Onderzoeker in beeld: Isabelle Merckaert

CHi wil onderzoek in de psychosociale oncologie toegankelijker maken voor het klinische werkveld.  Binnen het project 'onderzoeker-in-beeld' interviewen we regelmatig onderzoekers omtrent hun onderzoeksresultaten.  Onder het beeldfragment kan u het gepubliceerde artikel terugvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar het artikel: Improving anxiety regulation in patients with breast cancer at the beginning of the survivorship period: a randomized clinical trial comparing the benefits of single-component and multiplecomponent group interventions.

 

Jaarindex Psychosociale Oncologie

Tijdens het CHi-event op 12 december 2016 werd de eerste Vlaamse gids met 48 onderzoeks- en praktijkprojecten met betrekking tot psychosociale oncologie uitgedeeld. Vanaf heden kan je de gids ook op chicom bekijken. Wil je graag een papieren exemplaar: geef ons een seintje! 

Ondertussen werken wij alvast aan een tweede editie...

 

 

 

 

 

 

 

 

CHiCom: Online kennisplatform voor zorgverleners in de oncologie 

Het Cédric Hèle instituut nodigt álle professionelen die betrokken zijn in de zorg voor kankerpatiënten, zowel in ziekenhuizen als in thuiszorgdiensten, uit om deel te nemen aan CHi Online Community of kortweg CHiCom. Deze uitnodiging is gericht aan artsen, psychologen, verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, pastoraal werkers, moreel consulenten, diëtisten, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten,..

Klik hier om gratis een account aan te maken.

 

  • Je bent op zoek naar informatie omtrent emotionele, sociale, relationele,.. moeilijkheden waar kankerpatiënten in de loop van hun ziekteproces mee te maken kunnen krijgen? 
  • Je bent op zoek naar houvasten hoe te communiceren met kankerpatiënten, hun naasten en kinderen?
  • Je wil een project opstarten in je werksetting en zoekt inspiratie?
  • Je bent op zoek naar interessante opleidingen, studiedagen en workshops over psychosociale thema's in oncologie?
  • Je zoekt kwaliteitsvolle informatiebronnen om je opleiding/onderzoek/.. te stofferen?  
  • Je wil graag op de hoogte zijn van initiatieven, ontwikkellingen en lopende onderzoeksprojecten in het veld van de psychosociale oncologie?
  • Je zou graag de mening eens horen van andere professionele hulpverleners over een vraag of probleem waar jij mee kampt in je werk?
  • ...

Wat?

CHiCom is een online kennisplatform en ontmoetingsplek waar je heel wat informatie, kennis, inspiratie,.. omtrent psychosociale aspecten in oncologie kan terugvinden die kan bijdragen aan de kwaliteit van jouw dagelijks werk. Indien je ook zelf kennis wil delen en ervaringen wil uitwisselen, staan de infotheek en het forum hiervoor ter beschikking. Op die manier kunnen we komen tot een interessante kruisbestuiving van expertise en good practices, over instellingen en disciplines heen. Het leveren van een actieve bijdrage is echter geheel vrijblijvend.

Hoe?

CHiCom vormt een afgesloten, beveiligd deel van deze website. U kan hier gratis een persoonlijk account aanmaken. Hierna krijgt u meteen toegang tot de infotheek, evenementen, netwerk,...

Waarom?

Met CHiCom willen we een antwoord bieden op de nood aan deskundigheidsbevordering van (eerstelijns-)zorgverleners in het veld van de oncologie en optimalisatie van continuïteit in de zorgverlening. CHiCom kan een belangrijke bijdrage leveren aan het transmuraal verspreiden van interessante (onderzoeks-)projecten en opleidingen, bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, relevante literatuur,.. terwijl deze relevante informatie nu vaak verloren gaat of onvoldoende doorstroomt naar het werkveld. We willen de CHi Online Community laten fungeren als een toegankelijk overlegplatform waar transmurale uitwisseling van kennis en ervaring én netwerking gestimuleerd en gefaciliteerd wordt.

CHiCom werd gerealiseerd met de steun van Minister Jo Vandeurzen.