Welkom op CHiCom!

Oproep: CHi-Jaarindex 2016: Overzicht lopende projecten en onderzoek in de psychosociale oncologie

We nodigen iedereen in de psychosociale oncologie, die met een onderzoeks- of praktijkproject bezig is, uit om mee te werken aan de eerste jaarindex van 2016. We willen zorgverleners en onderzoekers motiveren een fiche in te vullen over hun huidig onderzoek of project en op deze manier meer zichtbaarheid geven aan lopende projecten en onderzoek in de psychosociale oncologie.

Interesse om opgenomen te worden in deze gids en zo andere zorgverleners in de psychosociale oncologie te inspireren met jouw onderzoek of project?

Vul dan volgende onderstaande fiche(s) in en stuur ze TEN LAATSTE 10 OKTOBER 2016 terug naar info [at] cedric-heleinstituut.be (onderwerp JAARINDEX)

Fiche onderzoeksproject

Fiche praktijkproject

Op het CHi-event op 12 december '16 stellen we de eerste gids voor!

Save the date: CHi-event: 12 december '16 

Het CHi organiseert het tweejaarlijks event op maandag 12 december '16.

Dit jaar belichten we het thema "(Existentiële) Angst en Hoop bij Kanker" vanuit de bril van de patiënt én de zorgverlener.

Dr Simon Wein aan het woord: director of Supportive Care Services, Pain and and Palliative Care Service in Israel behandelt in een eerste lezing existentiële problemen en moderne therapieën, waarbij hij praktische antwoorden biedt op existentiële angst.  In een tweede lezing behandelt hij de rol van hoop bij patiënten en zorgverleners.   

Improvisatietheater Inspinazie speelt uiterst creatief in op de thema's van Angst en Hoop op basis van input uit het publiek. 

Inschrijven kan via deze link

OPROEP: CHi-event 12 december '16: MATERIALENBEURS

We nodigen iedereen in de psychosociale oncologie uit om mee te werken aan de eventdag. Het CHi wil meer zichtbaarheid geven aan alle (creatieve) initiatieven binnen de psychosociale oncologie. Heb je een goed idee uitgewerkt (een boekje, folder, spelmateriaal,...) en wil je deze informatie delen met collega zorgverleners ter inspiratie? Neem dan deel aan de materialenbeurs op het CHi-event van 12 december '16.

De foto hierboven toont alvast een voorbeeld: de communicatiekoffer, een initiatief van het AZ Glorieux.

Inschrijven voor de materialenbeurs kan via info [at] cedric-heleinstituut.be tot TEN LAATSTE 1 december 2016!

Aarzel niet om ons te contacteren met je vragen!

Online kennisplatform voor zorgverleners in de oncologie 

Het Cédric Hèle instituut nodigt álle professionelen die betrokken zijn in de zorg voor kankerpatiënten, zowel in ziekenhuizen als in thuiszorgdiensten, uit om deel te nemen aan CHi Online Community of kortweg CHiCom. Deze uitnodiging is gericht aan artsen, psychologen, verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, pastoraal werkers, moreel consulenten, diëtisten, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten,..

Klik hier om gratis een account aan te maken.

 

  • Je bent op zoek naar informatie omtrent emotionele, sociale, relationele,.. moeilijkheden waar kankerpatiënten in de loop van hun ziekteproces mee te maken kunnen krijgen? 
  • Je bent op zoek naar houvasten hoe te communiceren met kankerpatiënten, hun naasten en kinderen?
  • Je wil een project opstarten in je werksetting en zoekt inspiratie?
  • Je bent op zoek naar interessante opleidingen, studiedagen en workshops over psychosociale thema's in oncologie?
  • Je zoekt kwaliteitsvolle informatiebronnen om je opleiding/onderzoek/.. te stofferen?  
  • Je wil graag op de hoogte zijn van initiatieven, ontwikkellingen en lopende onderzoeksprojecten in het veld van de psychosociale oncologie?
  • Je zou graag de mening eens horen van andere professionele hulpverleners over een vraag of probleem waar jij mee kampt in je werk?
  • ...

Wat?

CHiCom is een online kennisplatform en ontmoetingsplek waar je heel wat informatie, kennis, inspiratie,.. omtrent psychosociale aspecten in oncologie kan terugvinden die kan bijdragen aan de kwaliteit van jouw dagelijks werk. Indien je ook zelf kennis wil delen en ervaringen wil uitwisselen, staan de infotheek en het forum hiervoor ter beschikking. Op die manier kunnen we komen tot een interessante kruisbestuiving van expertise en good practices, over instellingen en disciplines heen. Het leveren van een actieve bijdrage is echter geheel vrijblijvend.

Hoe?

CHiCom vormt een afgesloten, beveiligd deel van deze website. U kan hier gratis een persoonlijk account aanmaken. Hierna krijgt u meteen toegang tot de infotheek, het forum,.. 

Waarom?

Met CHiCom willen we een antwoord bieden op de nood aan deskundigheidsbevordering van (eerstelijns-)zorgverleners in het veld van de oncologie en optimalisatie van continuïteit in de zorgverlening. CHiCom kan een belangrijke bijdrage leveren aan het transmuraal verspreiden van interessante (onderzoeks-)projecten en opleidingen, bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, relevante literatuur,.. terwijl deze relevante informatie nu vaak verloren gaat of onvoldoende doorstroomt naar het werkveld. We willen de CHi Online Community laten fungeren als een toegankelijk overlegplatform waar transmurale uitwisseling van kennis en ervaring én netwerking gestimuleerd en gefaciliteerd wordt.

CHiCom werd gerealiseerd met de steun van Minister Jo Vandeurzen.