Welkom op CHiCom!

Oproep: Respondenten uit de eerstelijn en het ziekenhuis voor deelname aan een masterproef omtrent transmurale samenwerking binnen de oncologie

Transmurale zorg is erg actueel. De Federale Overheid heeft transmurale zorg geselecteerd als één van de prioritaire thema’s voor het meerjarenplan 2013-2017. De samenwerking/complementariteit tussen de eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg werd uitdrukkelijk op de agenda gezet bij de ontwikkeling van een actieplan voor geïntegreerde zorgverlening aan de chronisch zieke patiënten. Hiervoor is een goede verdeling van rollen en informatie uitwisseling tussen zorgverleners in de ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg noodzakelijk. Ook in de oncologische patiëntenzorg is nog werk om transmurale samenwerking te optimaliseren.

Met dit onderzoek wil men aan de hand van een vragenlijst verkennen in welke mate zorgverleners in ziekenhuis en eerstelijn transmurale samenwerking rond verschillende aspecten van oncologische patiëntenzorg een meerwaarde en haalbaar vinden. Dit zal helpen bij het identificeren van opportuniteiten en barrières en bij het plannen van nieuwe initiatieven in functie van transmurale samenwerking.

Wil u meewerken aan dit onderzoek?  Het invullen van de, vragenlijst duurt 10-15 minuten en kan, tem zondag 23 april, via deze link:  https://websurvey.kuleuven.be/index.php/4109/lang-nl
Voor verdere vragen kan u terecht bij ine.decadt [at] uzleuven.be (subject: masterproef%20transmurale%20samenwerking)

Compilatiefilmpjes van het CHi-event 2016

Denk je nog wel eens terug aan de inspirerende woorden van Dr. Wein of het kleurrijke improtheater van Inspinazie? Wij hebben voor jullie een aantal boeiende en plezante fragmenten gebundeld in een aantal filmpjes rond de verschillende aan bod gekomen thema's. Hieronder vinden jullie alvast het eerste fragment over 'absurdity'.

Andere fragmenten: 'Existentialism' | 'Solutions' | 'Is hope good or bad?' | 'Characteristics of hope' | 'Does false hope exist?' | 'Therapeutic strategies'

 

 

 

 

 

 

 

Jaarindex Psychosociale Oncologie

Tijdens het CHi-event op 12 december 2016 werd de eerste Vlaamse gids met 48 onderzoeks- en praktijkprojecten met betrekking tot psychosociale oncologie uitgedeeld. Vanaf heden kan je de gids ook op chicom bekijken. Wil je graag een papieren exemplaar: geef ons een seintje! 

Ondertussen werken wij alvast aan een tweede editie...

 

 

 

 

 

 

 

 

CHiCom: Online kennisplatform voor zorgverleners in de oncologie 

Het Cédric Hèle instituut nodigt álle professionelen die betrokken zijn in de zorg voor kankerpatiënten, zowel in ziekenhuizen als in thuiszorgdiensten, uit om deel te nemen aan CHi Online Community of kortweg CHiCom. Deze uitnodiging is gericht aan artsen, psychologen, verpleegkundigen, verzorgenden, maatschappelijk werkers, pastoraal werkers, moreel consulenten, diëtisten, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten,..

Klik hier om gratis een account aan te maken.

 

  • Je bent op zoek naar informatie omtrent emotionele, sociale, relationele,.. moeilijkheden waar kankerpatiënten in de loop van hun ziekteproces mee te maken kunnen krijgen? 
  • Je bent op zoek naar houvasten hoe te communiceren met kankerpatiënten, hun naasten en kinderen?
  • Je wil een project opstarten in je werksetting en zoekt inspiratie?
  • Je bent op zoek naar interessante opleidingen, studiedagen en workshops over psychosociale thema's in oncologie?
  • Je zoekt kwaliteitsvolle informatiebronnen om je opleiding/onderzoek/.. te stofferen?  
  • Je wil graag op de hoogte zijn van initiatieven, ontwikkellingen en lopende onderzoeksprojecten in het veld van de psychosociale oncologie?
  • Je zou graag de mening eens horen van andere professionele hulpverleners over een vraag of probleem waar jij mee kampt in je werk?
  • ...

Wat?

CHiCom is een online kennisplatform en ontmoetingsplek waar je heel wat informatie, kennis, inspiratie,.. omtrent psychosociale aspecten in oncologie kan terugvinden die kan bijdragen aan de kwaliteit van jouw dagelijks werk. Indien je ook zelf kennis wil delen en ervaringen wil uitwisselen, staan de infotheek en het forum hiervoor ter beschikking. Op die manier kunnen we komen tot een interessante kruisbestuiving van expertise en good practices, over instellingen en disciplines heen. Het leveren van een actieve bijdrage is echter geheel vrijblijvend.

Hoe?

CHiCom vormt een afgesloten, beveiligd deel van deze website. U kan hier gratis een persoonlijk account aanmaken. Hierna krijgt u meteen toegang tot de infotheek, evenementen, netwerk,...

Waarom?

Met CHiCom willen we een antwoord bieden op de nood aan deskundigheidsbevordering van (eerstelijns-)zorgverleners in het veld van de oncologie en optimalisatie van continuïteit in de zorgverlening. CHiCom kan een belangrijke bijdrage leveren aan het transmuraal verspreiden van interessante (onderzoeks-)projecten en opleidingen, bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, relevante literatuur,.. terwijl deze relevante informatie nu vaak verloren gaat of onvoldoende doorstroomt naar het werkveld. We willen de CHi Online Community laten fungeren als een toegankelijk overlegplatform waar transmurale uitwisseling van kennis en ervaring én netwerking gestimuleerd en gefaciliteerd wordt.

CHiCom werd gerealiseerd met de steun van Minister Jo Vandeurzen.