Onderzoeker in beeld: Ellen Daly

CHi wil onderzoek in de psychosociale oncologie toegankelijker maken voor het klinische werkveld.  Binnen het project 'onderzoeker-in-beeld' interviewen we regelmatig onderzoekers omtrent hun onderzoeksresultaten.  Het CHi peilde deze zomer naar de noden van de eerste lijn in het psychosociaal ondersteunen van kankerpatiënten, in opdracht van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen.  Een korte samenvatting van de resultaten van het onderzoek kan u hier bekijken.  

Auteur: 
Ellen Daly
Warning Attachments