Missie

Wat streeft het Cédric Hèle instituut na?

Het Cédric Hèle instituut wil hét Vlaamse instituut zijn dat het belang van de psychosociale oncologie behartigt. Allerhande initiatieven op vlak van zorg, educatie en wetenschap, krijgen vorm, kunnen worden opgestart en gestimuleerd vanuit het CHi. Via deze unieke doelstelling, wil het instituut, in nauwe samenwerking met hulpverleners, een verhoging van de kwaliteit en een verruiming van het aanbod van de zorg voor kankerpatiënten realiseren.

 

Wie wil het Cédric Hèle instituut bereiken?

1. Het CHi wil zorgverleners bereiken, door voor hen een aanspreekpunt te zijn voor deze psychosociale oncologische zorg:

  • Op vlak van educatie:

Goede psychosociale zorg vindt zijn voeding in een goede opleiding van professionelen in deze zorg. Het instituut wil deze zorg stimuleren bij andere opleidingsinstituten en beroepsorganisaties en waar nodig zelf opleiding opzetten. Goede opleiding binnen dit soort zorg is essentieel een opleiding die zich richt op kennis, maar vooral op training van vaardigheden en op het verwerven van levenskwaliteit-gerichte en ethisch verantwoorde attitudes.

  • Voor onderlinge contacten: 

Het instituut moet niet in de plaats treden van de zorgverleners. Het wil hun initiatieven ondersteunen door collegiale uitwisseling te stimuleren. Het instituut wil initiatieven stimuleren of zelf nemen in samenwerking met alle bestaande organisaties en beroepsverenigingen.

  • Voor stimulering van wetenschappelijk onderzoek en informatie: 

Ten eerste wil het instituut als motor fungeren om wetenschappelijk onderzoek op dit domein te stimuleren en te coördineren. Daarnaast wil het instituut een informatie- en documentatiefunctie uitoefenen voor alle hulpverleners binnen het domein.

  • Voor de uitbouw van nieuwe initiatieven in de zorg voor mensen met kanker en hun omgeving: 

Het instituut wil een plaats zijn waar nieuwe initiatieven binnen de psychosociale oncologische zorg in een startfase opgezet worden. Aldus kan het instituut een “labo voor nieuwe en/of geavanceerde zorg” zijn.

 

2. Het CHi wil t.a.v. de overheid een signaalfunctie innemen:

  • Noden van mensen met kanker en hun omgeving, die nog onvoldoende aan bod komen in de hulpverlening, detecteren en in kaart brengen.
  • De eventuele noodzaak aan nieuwe structurele ondersteuning binnen de professionele hulpverlening signaleren. Het spreekt immers voor zich dat nieuwe noden ook nieuwe (of andere) structuren, hulpmiddelen en hulpverleners noodzakelijk maken.

Het instituut wil deze signaalfunctie uitoefenen in communicatie met het werkveld en in nauwe samenwerking met Kom op tegen Kanker.

 

3. Het CHi wil wetenschappelijke navorsers bereiken:

Het instituut wil, zoals hiervoor beschreven, als motor fungeren om wetenschappelijk onderzoek op dit domein te stimuleren en te coördineren. Onderzoekers (of aspirant-onderzoekers) moeten in het instituut terechtkunnen met vragen naar overleg of wetenschappelijke ondersteuning. Het instituut zal in principe niet zelf de financiering van de onderzoeken (kunnen) dragen.