Bestelformulier 'Wegwijzer in de zorg voor kankerpatiënten, hun naasten en jezelf'

Deze wijzer wordt gratis aangeboden door het CHi en Kom op tegen Kanker (max 10 exemplaren per organisatie). Om de druk en verspreiding te helpen bekostigen is een vrije bijdrage welkom op het rekeningnummer BE52 7785 9743 7809 met vermelding 'wegwijzer'. Dank bij voorbaat! 

De druk is voorzien eind augustus. Indien u meer exemplaren wenst, gelieve contact met ons op te nemen.